• Úvod
  • Školní participativní rozpočet

Školní participativní rozpočet

V letošním roce realizujeme školní participativní rozpočet už po čtvrté. Školy, jejichž zřizovatelem je obvod, mohou v příípadě zájmu získat 30 000 korun na realizaci zejména vítězných nápadů svých žáků. V každém ročníku se objeví řada zajímavých návrhů, jak zlepšit a zpříjemnit čas strávený ve škole. V roce 2021 se zapojilo celkem 13 škol z našeho obvodu.

Školní participativní rozpočet má vést žáky k pochopení principů demokracie, ale také ceny peněz a hospodaření s nimi. Zároveň umožňuje dětem pracovat se s vým nápadem od prvotní myšlenky, přes prezentaci ostatním až po případnou realizaci. Školy například nakoupí potřebný materiál či rozložené vybavení a žáci se podílejí na jeho sestavení a umístění.