Hrabůvka

Naše hornická Ostrava - svítící oblouk | H9

Informace o projektu

Anotace projektu

Černá Ostrava. Tak se kdysi říkalo našemu městu, které přes svou rozsáhlou hornickou činnost a zásluhu rozvoje města nám znělo v uších dost nelibě. Létající popílek ve městě, minimum zeleně, špatný vzduch a nepěkný vzhled hornických budov. Na druhou stranu to byla zrovna Ostrava, která zaměstnávala vysoký počet lidí ve 20. století, a to nejen v průmyslu, ale i ve zdravotnictví, ve školství, aj. Dnes už známe Ostravu úplně jinak. Starou koksovnu Karolinu pamatují už jen pamětníci, zrovna tak otevřené doly. Město se zazelenalo. Nová generace zná už jen Novou Karolinu a nedovede si představit, jak fungoval život a těžká práce horníků, kteří za tmy chodili do práce a z práce, a celý den trávili ve tmě a vlhku. Svítící oblouk je odkazem připomínajícím historii hornictví, města i regionu pro současné a budoucí generace. Svítící oblouky najdeme v horních městech na německé straně Krušných hor/Erzgebirge, které se svou rozsáhlou hutnickou a hornickou historií zapsaly spolu s pěti českými městy pod světové dědictví UNESCO v 7/2019. Tyto oblouky dnes najdeme také za okny rodinných domů, administrativních budov, škol, a památek hlavně ve vánočním období.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Využití nápadu je čistě kulturní a estetické. Lidé se můžou kochat krásným nasvíceným obloukem (rozměry cca 3 x 5 m) hlavně ve vánočním období, které svým tvarem a barvami snad každé srdce pohladí na duši. Během roku se oblouk nenasvěcuje, není-li k tomu vážný důvod, např. nedávná koronavirová pandemie. Oblouk sám o sobě svým tvarem a velikostí je dostatečně reprezentativní i mimo jeho rozsvícení.

Popis projektu

Návrh se týká historie Ostravy a jejího okolí. Hornické historie. Cílem je si připomínat toto období, ve kterém naši předci žili, co pro nás vybudovali, co nám tím dali. Současná mladá generace si už nemůže pamatovat nic z konce 80. a 90. let 20. století, kdy hornictví upadalo, natož jejich největší slávu dávno předtím. Doly a šachty se zavřely, některé zbouraly, pamětníci odcházejí, a tak alespoň pro tu vzpomínku, která v našem městě může dalším generacím zůstat je umístit svítící oblouk s motivem hornictví na místo reprezentativní. Důvodem podání tohoto návrhu je můj původ. Narodila jsem se v Ostravě, vystudovala Hornicko-geologickou fakultu, poté studovala a působila na univerzitě v německém Freibergu (druhou nejstarší hornickou univerzitou na světě), se kterou má VŠB-TU Ostrava dlouholetou spolupráci. Ráda bych touto cestou hornickou historii trošičku oživila.