Co je nového?

Na ZŠ Dvorského zvládli školní participativní rozpočet online

Také v letošním roce pokračujeme s participatiním rozpočtováním ve školách, na ZŠ Dvorského zvládli celý proces uskutečnit on-line.

„I v epidemiologické situaci se nám podařilo vytvořit s dět- mi propojenými s učiteli přes sociální sítě čtyři návrhy – školní televize, nové dresy, zvíře do třídy, rozhlasový mikrofon a polepy schodů. Přes internet proběhlo i hlasování o nejlepšínávrh,“ sdělila učitelka Bohdana Lokajová, která je zároveň koordinátorkou školního participativního rozpočtu na ZŠ B. Dvorského.
Děti tak přišly se zajímavými nápady. Samy navíc pro jejich realizaci zjistily cenu i dostupnost daných věcí a vytvořily propagační plakáty.„Chtěl bych poděkovat žákům a pedagogům, kteří i v dnešní složité situaci dokázali návrhy dotáhnout do konce. A samozřejmě děkuji také obvodu Ostrava-Jih, že tyto finance poskytuje,“ uvedl ředitel ZŠ B. Dvorského Miloš Kosík.

V rámci tohoto procesu si žáci vyzkouší všechny jednotlivé kroky - navrhují projekty a snaží se získat podporu spolužáků, přispívají k rozvoji školy, procvičují si prezentační dovednosti, učí se hospodařit s penězí a vyzkouší si vedení kreativní kampaně. V praxi sledují výsledek svého úsilí, vítězné návrhy totiž škola na základě hlasování zrealizuje.

Děkujeme za skvělou spolupráci a těšíme se na realizované návrhy:)