Zábřeh

Vybavení klubovny a PC učebny komunitního centra pro seniory

Anotace projektu

Pořízení notebooku, dataprojektoru, ventilátorů a fotoaparátu do klubovny a pořízení počítačů, kancelářských židlí a tiskárny se skenerem do PC učebny komunitního centra pro seniory v Zábřehu.

Popis projektu

Komunitní centrum pro seniory a jeho klubovna aktuálně disponuje 1ks notebooku a dataprojektorem, které jsou velmi zastaralé a často jsou poruchové. Notebook je již velmi pomalý a dataprojektor již není dostatečný vzhledem ke svému nízkému výkonu. Zároveň chybí ventilátor v místnosti, kde se s ostatními seniory potkáváme v rámci kulturních či společenských akcí. Místnost není klimatizovaná a v letním období je pro mnohé seniory těžké v takové místnosti setrvat delší dobu a může to ohrožovat jejich zdraví. Komunitní centrum také nedisponuje fotoaparátem, který je potřebný pro zdokumentování akcí, které se často konají. Z tohoto důvodu bych chtěla navrhnout pořízení 1ks notebooku pro přednáškovou činnost či jiné prezentace, 1ks dataprojektoru, 2ks ventilátorů a 1 fotoaparát. Kvalitativně se tak zlepší prostředí pro seniory. V PC učebně jsou pak 4 ks počítačů, které jsou velmi zastaralé a často se tak potýkáme s poruchami a závadami. Stejně tak jsou v rámci PC učebny používány klasické židle (stohovací), které nejsou vhodné k sezení u počítače, kdy je potřebné mít správnou polohu díky polohovací židli, aby nedocházelo k poškozování páteře. Součástí učebny je i tiskárna se skenerem, kdy skener je již nefunkční a neopravitelný, a tiskárna již kvalitativně nevyhovuje aktuálním požadavkům. Zároveň se jedná o tiskárnu černobílou, což omezuje její použití např. pro tisk plakátů a pozvánek v rámci pořádaných akcí. Z tohoto důvodu bych chtěla navrhnout pořízení 4 ks počítačů, 4 ks kancelářských židlí a tiskárny se skenerem.