Přihlaste svůj projekt

Své nápady můžete přihlásit od 1.května do 30. června.

V tuto chvíli můžete návrhy konzultovat s koordinátorkou Ing. Veronikou Košč (veronika.kosc@ovajih.cz, 720 952 981).

  • Při přípravě návrhu mějte na paměti, že to nejsou informace pouze směrem k úřadu, ale především poté k veřejnosti před hlasováním. Je proto důležité přiložit ilustrační obrázek, fotografii místa, nákres návrhu, mapu...prostě vše, co nejen nám na radnici, ale také dalším obyvatelům pomůže co nejlépe pochopit vaši představu.
  • K formuláři je také potřeba přiložit podpisový arch, kterým doložíte podporu návrhu dalšími 15 obyvateli. Zde si jej můžete stáhnout a vytisknout. K dispozici je také celý formulář k vytištění - prosíme však, chcete-li návrh vyplňovat elektronicky, využijte náš webový formulář, který spustíme od 1. května. Velmi nám tím usnadníte administraci celého návrhu, děkujeme! 

Navrhovatel

Předpokládané náklady související s realizací návrhu

Položka Popis Počet jednotek Jednotka
(ks, m²…)
Cena za jednotku
(v Kč)
Cena celkem
(v Kč)
Celkové náklady související s realizací projektu

Přiložené dokumenty
povinné přílohy

maximální velikost 2 MB

maximální velikost 2 MB

maximální velikost 2 MB

Přiložené dokumenty
nepovinné přílohy

maximální velikost 2 MB / jeden soubor

Zpracování osobních údajů – pro účel návrhu

  1. Souhlasem se zpracováním osobních údajů udělujete souhlas Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih, se sídlem Horní 791/3, IČ: 00845451, (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, věk, podpis.
  2. Jméno, příjmení, kontaktní adresu, email, telefonní číslo, věk a podpis je nutné zpracovat za účelem účasti návrhu v projektu participativního rozpočtu pro rok 2020. Tyto údaje budou správcem uloženy nejpozději do ukončení realizace podaného návrhu v rámci projektu participativního rozpočtu pro rok 2020.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu posta@ovajih.cz či dopisu do sídla správce.
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.
  5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.