Hrabůvka

Parčík mezi paneláky

Anotace projektu

Přeměna starého betonového nevyužívaného hřiště na ploše před poliklinikou na parčík pro relaxaci. Lavičky, vyvýšený záhon a truhlíky s květinami, pružinová houpačka, chodník na kreslení pro děti, odpadkový koš.

Popis projektu

Staré betonové hřiště, sporadicky využívané, po dešti proměněné v menší jezero, vybízí k proměně v odpočinkový kout pod výškovými bytovými domy. Jedná se o prostředí v těsném sousedství frekventované dopravní komunikace a rozlehlou pěší zónou. Kde účelově i esteticky chybí malý park, který nahradí dnešní betonovou plochu a zpříjemní den dospělým i dětem a také klientům z nedaleké polikliniky. V těsné blízkosti je kulaté betonové pískoviště bez písku a tři zteřelé lavičky, ale jsme rádi, že ještě drží a dá se na nich sedět. Při pohledu na lokalitu z výšky ( viz foto ) je patrné, jak velkou plochou betonu tento úsek obce disponuje. Malá část, relaxačně upravena, může zvednout náladu člověka i estetický vzhled tohoto centra Hrabůvky a nenásilně se propojí s linií směrem k poliklinice. Pozemek patří městu a je spravován městským obvodem.