Dubina a Bělský les

Dřevěná věž pro děti

Informace o realizaci projektu

Vzhledem k úpravám v rámci dalšího projektu (Prostor pro všechny) ve stejné lokalitě, byl tento projekt dokončen a zrealizován v listopadu  2019. 

Popis projektu

Navrhuji zakoupit a sestavit dětské minihřiště. Dřevěnou věž se dvěma skluzavkami, horolezeckou stěnou a pískovištěm pod věží. V blízkosti našeho bydliště se nenachází žádná takováto věž, která by měla skluzavku vhodnou pro menší i větší děti. V prostoru se denně pohybuje mnoho dětí ve věku 1 - 10 let, které zde běhají, hrají si, šplhají po stromech. Nachází se zde však jen staré hřiště s pískovištěm a průlezkami. Prostor je dostatečně velký na realizaci tohoto projektu, tak aby nikoho neobtěžoval.