Výškovice

Hřiště v dolíku

Informace o realizaci projektu

Na konci roku 2019 byly dokončeny práce, hřiště však musí zůstat ještě nepřístupné, součástí jsou zatravněné plochy a otevřít jej tedy můžeme až na jaře. O přesnějším termínu vás budeme samozřejmě informovat, děkujeme za trpělivost!

Popis projektu

V oblasti Výškovic přibývá rodin s malými dětmi. Pro zdravý rozvoj dítěte jsou mimo jiné důležitá i dětská hřiště. Ta minulého století jsou zastaralá a nevyhovující. Mají zarostlá pískoviště, chybí hrací prvky. V oblasti ulice Staňkova je v malém dolíku zapomenuté dětské hřiště. Má rozměr 14 x 14m. Kolem je asfaltový chodník. Myslím, e kdyby se upravilo stávající pískoviště, doplnily průlezky a lavičky, postavená zeď 6 x 1,45m by se změnila v lezeckou stěnu, tak by hřiště ožilo. Proto podávám návrh na jeho úpravu.