Chodník Hýlova, Kubalova, Řadová, Volgogradská.

Popis projektu

V současné době je na ulicích Řadová, Hýlova, Kubalo a části ulice Volgogradská společný provoz vozidel a chodců. Toto je vyznačeno dopravním značením. Z důvodu nebezpečných situací, které na uvedených ulicích vznikaly, byl před cca 5 lety vybudován pochozí chodník /na přiložených snímcích vyznačen červeně a žlutě/. Pochozí chodník neumožňuje pohyb dětských kočárků, invalidních vozíků, invalidů s berlemi a obecně starých lidí. Navrhuji místo pochozího chodníku vybudovat chodník stálý.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Po stálém chodníku budou moci chodit lidé s kočárkem, invalidé i děti. Současný pochozí chodník toto neumožňuje. Stálý chodník budou využívat lidé z ulic Hýlova, Kubalova a Řadová. Využití bude celoroční.

Dokumenty ke stažení