„Přírodní zahrada nejen pro děti" | H1

Anotace

Části zahrady: 1- Motýlí stezka, 2 - Hmatový chodník, 3 - Hrací prvky pro děti, 4 - Bylinná stezka, 5 - Ptačí stezka, 6 - Vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny a ovoce, 7 - Venkovní učebna

Popis projektu

Projekt „Přírodní zahrady nejen pro děti“ má snahu vtáhnout děti i dospělé do přírody přímo uprostřed města, a to v části Ostrava - Hrabůvka. Jednotlivé části (či stezky) mají navrženy nejen odpočinkové prvky pro využití volného času, ale většinou i prvky s edukativním charakterem. Součástí jednotlivých stezek je i umístění informativních tabulí vždy k danému tématu, a to pro zvýšení vědomostí dětí hravou formou.
Jako hlavní jsou vybrána témata související s podporou přírody ve městě – podpora a poznání života ptáků, motýlů (jako druhého nejvýznamnějšího opylovače v přírodě) a užitečného hmyzu. Další části jsou věnovány smyslovému prožitku – vůním (bylinková část), chutím (vyvýšené záhony pro pěstování ovoce a zeleniny) a pocitům (hmatový chodník). Vzhledem ke skutečnosti, že je snaha zahradu využít i pro veřejnost, jsou zde umístěny i hrací prvky pro děti. V každé části se počítá s umístěním laviček k odpočinku v moderní podobě barevných kvádrů. Pro zdůraznění dětského charakteru jsou dále jednotlivé části propojeny barevnými hranoly mající charakter odclonění, ale i atraktivnosti či barevnosti.
V zahradě je dále navržena tzv. venkovní učebna. Počítá se s výukou předmětů, jako je přírodověda - přírodopis, pracovní činnosti, výtvarná výchova, aj. přímo v prostoru zahrady. Venkovní učebna je zastřešena, tedy využitelná za nepříznivého počasí. Na učebnu navazují tzv. vyvýšené záhony určené k pěstování ovoce, ale zejména zeleniny přímo dětmi. Spousta dětí žije v bytech a nemá přímý kontakt s pěstováním zeleniny či bylin. Tyto produkty znají převážně z obchodů. Snahou je přiblížit dětem výsadbu, množení, růst jednotlivých druhů zeleniny, ale i jejich užitek.
Zahradu dále propojuje výsadba zeleně, a to stromů, kvetoucích keřů, okrasných rostlin, trvalek, bylin a travin. Důraz je kladen na rostliny kvetoucí (podpora opylovačů) a tvořící plody (jako podpora potravy pro ptactvo ve městech).

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Hlavním smyslem návrhu tohoto projektu je vytvoření klidové přírodní zóny především pro obyvatele Hrabůvky, kde se mohou potkávat všechny generace - děti, rodiče i prarodiče. Základní škola na ul. Provaznická disponuje vhodným prostorem – zelenou zahradou přímo uprostřed bytových domů. Tento prostor vybízí k využití zeleně a herních prvků pro obyvatele okolních bytových domů zejména v odpoledních a podvečerních hodinách především v době otevřeného hřiště pro veřejnost. Naopak v dopoledních hodinách je zahrada určena pro žáky a učitele této základní školy.