Na zahradě naší školky, nenudí se kluci, holky

Anotace

Vytvořit dětem podnětné prostředí pro tvoření, hry a pohybové aktivity.

Popis projektu

Cílem tohoto návrhu je podpořit dětskou tvořivost, fantazii, spolupráci. Vést děti ke zdravému pohybu. Na multifunkčním hřišti se děti naučí správně chovat na silnici, poznávat čísla, barvy, písmena. Z pohybových aktivit: skákat panáka, učit se skoku z místa, míčové a pohybové hry....

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Vše bude sloužit dětem z mateřské školy (120). Zahrada je využívána celoročně, avšak tyto navržené prvky budou sloužit sezonně. V odpoledních hodinách i dětem ze školní družiny a dětem z okolí.
Realizace je navržena v prostorách příspěvkové organizace.
Celý objekt je oplocen a hlídán kamerovým systémem, aby nedocházelo k ničení hřiště a zařízení.