První parkourového hřiště na Jihu | Z1

Anotace

Návrh výstavby parkourového hřiště poblíž Bělského lesa. Jedná se o první hřiště tohoto typu na Jihu, které bude určeno jak k organizovaným aktivitám, tak i k rekreačnímu využití dětí i dospělých.

Popis projektu

Parkour je poměrně mladou pohybovou disciplínou, která vznikla na konci 80. let na předměstí Paříže. Tato disciplína si klade za cíl celostní rozvoj osobnosti skrze překonávání fyzických i psychických překážek. V praxi se parkourový pohyb skládá z různých skoků, přeskoku, podlezů, výlezů, ale i akrobatických prvků. Parkour je v posledních letech velmi populární nejen mezi dětmi a mládeží, ale postupně si nachází své místo i u aktivních dospělých.

Cílem předkládaného návrhu je realizace prvního parkourového hřiště na Jihu. Hřiště bude mít rozměry 14x9 m a návrh počítá s jeho výstavbou na louce u Koliby, nedaleko Bělského lesa. Mým záměrem je vytvoření kvalitní infrastruktury pro zájemce o parkour nejen z Jihu, ale z celé Ostravy a blízkého okolí.

Parkourové hřiště se skládá ze dvou hlavních částí – dopadové plochy a souboru různorodých překážek. Dopadová plocha je tvořena speciální dopadovou gumou, která pokrývá celý povrch hřiště. Soubor překážek tvoří zídky, tyčky a další prvky. Vše je navrženo tak, aby hřiště umožňovalo trénink co největšího množství parkourových technik a zároveň nabízelo návštěvníkům hřiště co nejvíce pohybových problémů a výzev.

Návrh předkládám, protože hřiště podobného typu na Jihu dlouhodobě chybí. Máme zde již několik workout parků, ale parkourové hřiště zatím žádné. Pokud se výstavba hřiště zrealizuje, bude se jednat o první parkourové hřiště na Jihu a druhé v celé Ostravě.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Parkourové hřiště bude přínosem pro mnoho obyvatel Jihu, především z řad dětí a dospívajících. Využíváno bude jak organizovanými skupinami (např. pro vedení pravidelných tréninků, individuálních lekcí, pořádání akcí pro rodiče s dětmi či organizaci meetingů), tak i rekreačními zájemci o parkour (pro svůj osobní trénink).

Pravidelných tréninků parkouru na Jihu se účastní cca 30 dětí ve věku 6-9 let a cca 40 dětí ve věku 10-13 let. Desítky dalších zájemců o parkour trénují samostatně venku. Celkově tedy můžeme hovořit nejméně o 100 praktikujících. V praxi bude však toto číslo mnohem vyšší.

Hřiště bude zpřístupněno celoročně, ale nejvíce bude využíváno během jarních, letních a podzimních měsíců. Provoz hřiště se bude řídit jeho řádem, který mimo pravidel užívání určí i otevírací dobu. Návrh počítá s možností přístupu na hřiště v průběhu celého dne (např. 7:00 – 22:00) a užíváním hřiště dětmi pod 10 let pouze v dohledu rodičů.