Zábřeh

První parkourového hřiště na Jihu

Anotace projektu

Návrh výstavby parkourového hřiště poblíž Bělského lesa. Jedná se o první hřiště tohoto typu na Jihu, které bude určeno jak k organizovaným aktivitám, tak i k rekreačnímu využití dětí i dospělých.

Popis projektu

Parkour je poměrně mladou pohybovou disciplínou, která vznikla na konci 80. let na předměstí Paříže. Tato disciplína si klade za cíl celostní rozvoj osobnosti skrze překonávání fyzických i psychických překážek. V praxi se parkourový pohyb skládá z různých skoků, přeskoku, podlezů, výlezů, ale i akrobatických prvků. Parkour je v posledních letech velmi populární nejen mezi dětmi a mládeží, ale postupně si nachází své místo i u aktivních dospělých. Cílem předkládaného návrhu je realizace prvního parkourového hřiště na Jihu. Hřiště bude mít rozměry 14x9 m a návrh počítá s jeho výstavbou na louce u Koliby, nedaleko Bělského lesa. Mým záměrem je vytvoření kvalitní infrastruktury pro zájemce o parkour nejen z Jihu, ale z celé Ostravy a blízkého okolí. Parkourové hřiště se skládá ze dvou hlavních částí – dopadové plochy a souboru různorodých překážek. Dopadová plocha je tvořena speciální dopadovou gumou, která pokrývá celý povrch hřiště. Soubor překážek tvoří zídky, tyčky a další prvky. Vše je navrženo tak, aby hřiště umožňovalo trénink co největšího množství parkourových technik a zároveň nabízelo návštěvníkům hřiště co nejvíce pohybových problémů a výzev. Návrh předkládám, protože hřiště podobného typu na Jihu dlouhodobě chybí. Máme zde již několik workout parků, ale parkourové hřiště zatím žádné. Pokud se výstavba hřiště zrealizuje, bude se jednat o první parkourové hřiště na Jihu a druhé v celé Ostravě.