Zábřeh

Památník na náměstíčku

Anotace projektu

Nedaleko křižovatky Hulvácké ul. se nachází památník s obětem války. Nejbližší okolí je přirozeným centrem této části obce. Památník je umístěn vedle malého parčíku a tvoří veřejné náměstíčko. V současné době je celý areál v žalostném stavu /zničené chodníky, výrazně pokozená plocha na které je památník umístěn, dlouhodobě zanedbaná zeleň, nevhodně umístěna tel. budka, vandalské graffiti v bezprostřední blízkosti památníku/. Celková rekonstrukce místa by důstojným způsobem přispěla k uctění památky hrdinů a esteticky pozvedla úroveň lokality.

Popis projektu

Jedná se o celkovou úpravu a estetizaci náměstíčka. Návrh předkládá V současné době je památník a přilehlé okolí nedůstojmým pietním místem , které nejen uráží oběti války ale také vypovídá o našem nezájmu o blízkou historii a vztahu k hrdinům. Mimo jiné se vzhledem k neutěšenému stavu místa se stává lokalita, zvláště pak v letním období, místem páchání opakované protiprávní činnosti (konzumace alkoholu a jiných návykových látek, rušení nočního klidu, vandalství apod.) Svým stavem lokalita tak přímo vybízí k legelálnímu chování. Návrh koncepčně řeší celé místo ( zatravnění, výsadbu okrasné zeleně a květin, rekonstrukci pochozí plochy a odstranění (odsunutí) telefonní budky. Cílem projektu je "zkulturnění" celého areálu, estetizaci veřejného prostoru a následnou eliminaci, či změnšení protiprávního jednání osob v daném místě. Důležitým aspektem je pak důstojným způsobem udržovat a zachovat úctu našim hrdinům, našim předkům a obyvatel obvodu.