Za 9 dní spustíme hlasování o návrzích.

Z1 Obnovme hřiště Tylova | Z1

Anotace

Obnovení zchátralého hřiště pro malé i velké – obnova pískoviště, šplhací sestava se skluzavkou, houpačky, workoutové prvky. Vytvoření sportovní i odpočinkové zóny - instalace fitness strojů pro seniory a laviček se stolem.

Popis projektu

Chceme obnovit schátralé hřiště pro velké a malé děti a odstranit nevhodné prvky, které jsou nebezpečné a nahradit je novými. Zachovat betonové zákoutí z krezeb, protože tam sedíme.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

K relaxaci, ke hrám dětí, setkávání rodin a sousedům.