Hrabůvka

Chodník pro reprezentaci i pohodlí

Anotace projektu

Oprava chodníku v těsné blízkosti radnice. Položení zámkové dlažby v délce cca 60 m v ulici Edisonova a také oprava příchodu ke vchodům. Za současného stavu se na chodníku drží voda a v zimě namrzá. Více informací najdete také na speciální Facebookové stránce autorky: https://www.facebook.com/projektyNaJihuRetarderChodnik

Jak využijí projekt obyvatelé?

Obyvatelé nebudou muset přeskakovat kaluže, ničit si obuv a bát se o své zdraví. Nový chodník navíc zkulturní prostředí kolem radnice Úmob Otrava-Jih. Využití je celoroční.

Popis projektu

Projekt řeší opravu pravé strany chodníku v lokalitě Hrabůvka, parc. č. je 223/15, k. ú. Hrabůvka. Majitelem místní komunikace je statutární město Ostrava. Chodník je svěřen do správy Úmob Ostrava-Jih. Pravou stranou se rozumí strana při pohledu z ulice Horní spolu se čtyřmi přístupovými čátmi místní komunikace ke vchodům na této ulici. Plánovaná oprava místní komunikace pro pěší je dle vyznačené mapy v délce cca 60 metrů - od radnice po první větší „křižovatku“ u nemovitosti parc. č. 747, a v šířce 2 m, přístupy ke vchodům o rozměrech 2 m x 5 m, tj. plocha 10 m, za čtyři vchody to je plocha 40 m. Celková plocha opravy je cca 160 m. V současné době se chodník nachází ve velice špatném technickém stavu. Při dřívější výstavbě bylo pravděpodobně vinou nedostatečně pokročilé technologie málo vyřešeno odvodňování podloží chodníku. Následkem jsou držící se kaluže, které jsou v zimním období svým zamrzáním nebezpečné chodcům a brání v plynulém pohybu. Dále tento nedostatek vede k rychlejšímu opotřebování chodníku vznikem prasklin a jiných defektů a nakonec je zde i nehezký vzhled chodníku. Přitom se tato místní komunikace nachází ve výstavní lokalitě místní části Hrabůvka, a to hned vedle sídla radnice obvodu, která jakožto stěžejní místo obvodu by měla mít upravené okolí. Vhodné by bylo upravit pravou stranu chodníku pro sjednocení vzhledu - alespoň do viditelné vzdálenosti při pohledu do ulice Edisonova z ulice Horní. Důležité je celou komunikaci vyrobit z odolného materiálu, neboť je zde vysoká frekvence pohybu osob. Navrhovatel žádá Úmob Ostrava-Jih o pravidelnou konzultaci případné realizace návrhu.