Hrabůvka

Chodník pro reprezentaci i pohodlí

Anotace projektu

Oprava chodníku v těsné blízkosti radnice. Položení zámkové dlažby v délce cca 60 m v ulici Edisonova a také oprava příchodu ke vchodům. Za současného stavu se na chodníku drží voda a v zimě namrzá. Více informací najdete také na speciální Facebookové stránce autorky: https://www.facebook.com/projektyNaJihuRetarderChodnik

Popis projektu

Projekt řeší opravu pravé strany chodníku v lokalitě Hrabůvka, parc.č. je 223/15, k.ú. Hrabůvka. Majitelem místní komunikace je statutární město Ostrava. Chodní je svěřen do správy Úmob Ostrava-Jih. Pravou stranou se rozumí strana při pohledu z ulice Horní spolu se 4 přístupovými čátmi místní komunikace ke vchodům na této ulici. Plánovaná oprava místní komunikace pro pěší je dle vyznačené mapy v délce cca 60 metrů - od radnice po první větší "křižovatku u nemovitosti parc.č. 747, a v šířce 2m., přístupy ke vchodům o rozměrech 2m x 5m, tj plocha 10 m, za 4 vchocy to je plocha 40 m. celková plocha opravy je cca 160 m. V současné době se chodník nachází ve velice špatném technickém stavu. Při dřívější výstavbě bylo pravděpodobně vinou nedostatečně pokročilé technologie málo vyřešeno odvodňování podloží chodníku. Následkem jsou držící e kaluže, které jsou v zimním období svým zamrzáním nebezpečné chodcům a brání v plynulém pohybu. Dále tento nedostatek vede k rychlejšímu opotřebování chodníku vznikem prasklin a jiných defektů a nakonec je zde i nehezký vzhled chodníku. Přitom se tato místní komunikace nachází ve výstavní lokalitě místní části Hrabůvka, a to hned vedle sídla radnice obvodu, která jakožto stěžejní místo obvodu by měla mít upravené okolí. Vhodné by bylo upravit pravou stranu chodníku pro sjednocení vzhledu - alespoň do viditelné vzdálenosti při pohledu do ulice Edisonova z ulice Horní. Důležité je celou komunikaci vyrobit z odolného materiálu, neboť je zde vysoká frekvence pohybu osob. Navrhovatel žádá Úmob Ostrava-Jih o pravidelnou konzultaci případné realizace návrhu.