Z11 Den plný zábavy a atrakcí pro děti z ubytoven a nejen pro ně! | Z11

Anotace

Den zábavy a atrakcí pro všechny děti, a nejen ty z ubytoven, zdarma. Akce umožní pobavit se i dětem ze sociálně slabých rodin. Nafukovací atrakce, soutěže v obratnosti. Malování na tvář. Pro dospěláky romská kapela.

Popis projektu

Jednodenní akce plná atrakcí, maskotů, hudby a her v lokalitách, kde se nachází ubytovny a tudíž děti ze soci.slabých rodin, které si to běžně nemohou dovolit.
2-4 nafukovací atrakce, maskoti a soutěže v obratnosti, doprovodná hudba a pitný režim. Hrát bude romská kapela.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Zveme všechny děti bez rozdílů i jejich rodiče. Je to především podpora dětí sociálně.slabých. Tato akce je přístupná všem lidem našeho obovodu a všichni se mohou pobavit.