Rekonstrukce kapličky dopadla na výbornou!

Pouhý měsíc trvala oprava kapličky na Pískových dolech v Zábřehu. Rekonstrukce objektu uspěla v loňském roce mezi projekty participativního rozpočtu Společně tvoříme Jih!!! 

„Když jsem v loňském roce podával návrh na opravu zničené kapličky na Pískových dolech do participativního rozpočtu, byl jsem na pochybách, zdali pro svůj záměr někoho nadchnu. Ukázalo se, že drobné památky v našem obvodě „frčí“. Návrh na opravu zvítězil v rámci obvodu na pěkném druhém místě. Rekonstrukce proběhla v červnu a předčila má očekávání. Nyní je otázkou, při jaké příležitosti kapličku „otevřít“. Velký dík patří obyvatelům Jihu, kteří na vybavení kapličky přispěli. Ukázalo se, že i drobná památka může i dnes stmelovat lidi,“ uvedl autor projektu Petr Přendík.

Kapličku ještě ozdobí soška Panny Marie s jezulátkem, socha svatého Josefa, krucifix a obraz Panny Marie Čenstochovské, na které se ve sbírce složili obyvatelé Jihu.