• Úvod
  • Aktuality
  • Přehled realizace všech úspěšných projektů z minulých ročníků.

Přehled realizace všech úspěšných projektů z minulých ročníků.

Z prvního ročníku uspělo celkem 16 projektů, v tuto chvíli máme hotovou desítku z nich,  u 3 dalších je již vybrán zhotovitel. Na všech ostatních návrzích samozřejmě pracujeme, prosíme o trpělivost. V průběhu přípravy realizace bohužel narážíme na nepředvídatelné situace, jako byla například nutnost změny lokality kvůli nesouhlasnému stanovisku magistrátu nebo změna povrchu u hřiště atp. Tyto změny vždy znamenají přepracování projektové dokumentace a tím i zdržení.

V loňském roce jste ve veřejném hlasování vybrali celkem 20 projektů k realizaci. U většiny projektů probíhá v tuto chvíli teprve příprava projektové dokumentace, proběhly všechny přednášky pro seniory na téma bezpečnost. Umístěno bylo bezpečností zrcadlo a pořízeno vybavení klubovny a PC učebny pro seniory. U osmi projektů je již vybrán zhotovitel a realizace tak proběhne v nejbližších týdnech.

Co již máme hotovo?

Dubina
Zpřístupnění a dovybavení hřiště ZŠ Košaře                                           
Více košů v části Bělský les           
Agility park                                           
20 senior linek

Hrabůvka
Hřiště pro sport a vzdělávání
Lavička na autobusové zastávky
Výběh pro mláďátka aneb: A co děti, mají si kde hrát? (čeká se na doplnění piknikového stolu)
Bezpečnost pro seniory

Zábřeh

Malé místo relaxace
20 senior linek
Bezpečnostní zrcadlo
Vybavení klubovny a PC učebny pro seniory
Bezpečnost pro seniory

Které projekty se realizace dočkají v nejbližší době?

Zhotovitel byl vybrán u projektů Minihřiště pro děti, Zahradní altán, Pohyb pro děti a Pro zdravý vývoj dětí, realizace u těchto čtyř projektů proběhne v červnu, maximálně červenci. Podzimní sezónu děti stihnou na velkých hřištích Mraveniště u sídliště a Dětské hřiště na Pavlovově, kde je již podepsána smlouva se realizací od začátku srpna do poloviny září. Byla zahájena oprava v rámci projektu Nezapomeňme na zábřežskou kapličku svatého Jana, dokončena bude také během června. Objednány jsou také lavičky z Pohodlí pro seniory, mají však delší dodací lhůtu. Uvidíme tak, jestli jejich pomalování studenty SUŠ Hulvácká stihneme ještě na konci školního roku, nebo až v září.

Veřejná zakázka probíhá u projektů Kuk do zeleně a cítím se spokojeně a Renovace sportovního hřiště na ul. Jižní, v obou případech jsme ji museli zopakovat, což znamená zdržení. 

Co ještě chvíli potrvá?

Veřejnou zakázku aktuálně připravujeme u tří projektů. Jedním z nich je Fitness zóna u Odry, zdržení bylo způsobeno změnu lokality. Druhým je Dětské sportovní hřiště pro děti ve věku 2–8 let na ul. Krásnoarmějců v Zábřehu. A třetím je Hřiště v dolíku ve Výškovicích. Všechy projekty se tak velmi pravděpodobně dočkají realizace na podzim.

To však ještě není všechno, na podzim by měla proběhnout také realizace projektu Od hřiště k hřišti (aktuálně probíhá zpracování dokumentace pro územní řízení). Stejně tak u projektů Rekonstrukce hřiště v Aleji, Nové schody pro postižené a Hřiště na pétanque, kde čekáme na vyjádření majitelů sítí a připravujeme projektovou dokumentaci. Na vydání územního souhlasu pak čekáme u hřiště Workout Maluchy, kde je zdržení vlivem nutnosti změny povrchu za propustný kačírek.

Pro přípravu projektové dokumentace jsme sloučili projekty Dřevěná věž a Prostor pro všechny, aktuálně probíhá příprava projektové dokumentace, s autory jsme si odsouhlasili nákresy, realizace zřejmě proběhne až na jaře 2019. Ve stejnou dobu předpokládáme realizaci projektu Tři beachvolejbalová hřiště u ZŠ A. Kučery.

A poslední jsou dva návrhy, a to Cesta bezpečná dětem, kde stále probíhá jednání s Policíí ČR  ohledně umístění retardéru na místní komunikaci. Ten nemůže být umístěn dle původního návrhu, jelikož v tomto místě není osvětlení. Máme však několik variant řešení, uvidíme jak budou pokračovat jednání.  Projekt 3x bezpečněji přes Volgogradskou bude zřejmě jedním z projektů s nejdelší dobou realizace, v tuto chvíli je podána žádost o územní rozhodnutí, cesta k hotovému projektu je však ještě stále daleká.