Aktuální info 2018

Startuje 3. ročník projektu Společně tvoříme Jih!!!

Participativní rozpočet poskytuje prostor nejen snahám napravovat nedostatky v občanské vybavenosti našeho obvodu, ale i popustit uzdu kreativitě a přicházet s novými neotřelými nápady, jak veřejný prostor učinit přitažlivým a živým. Vždyť většina z nás nechce bydlet jen za zdmi našeho domu a bytu ale i užívat pěkná veřejná prostranství, sportovat, relaxovat, setkávat se tu se sousedy, a trávit čas s přáteli.

Participativní rozpočet je také velkou školou pro nás všechny. Politikům a úředníkům projekt ukazuje názory a potřeby obyvatel Jihu;  co postrádají, čemu dávají přednost, také čeho se obávají a jak jsou celkově ochotni zapojit se aktivně do občanského života, ať už podáním návrhu nebo jeho podporou nebo konstruktivním poukázáním na to co je kde třeba uvést do pořádku. Občanům zase dává participace možnost nahlédnout do mnohdy nelehké práce státní správy při zajišťování chodu společnosti – výstavbě, údržbě, organizaci společenských akcí.

Jak už to chodí, byl závěr uplynulého roku časem bilancování a hodnocení a začátek toho letošního příležitostí pro změny a předsevzetí. Tradici jsme neporušili a provedli zhodnocení celého procesu participativního rozpočtu. Také jsme pro tento rok připravili některé změny. Celé Zásady jsou k dispozici zde.

Zásadní změna se týká stanovení pořadí návrhů do hlasování. Dlouho jsme ji zvažovali a konzultovali s odborníky na participativní rozpočtování. Rozhodli jsme se, že příští rok vyzkoušíme vybrat návrhy k realizaci podle jiného klíče. Realizován by měl být vítězný návrh z každé ze čtyř oblastí (Dubina/Bělský les, Hrabůvka, Výškovice, Zábřeh). Zbývající se pak seřadí podle počtu hlasů do jednoho žebříčku pro celý obvod. Realizovat se pak budou návrhy podle celkového pořadí získaných hlasů v rámci celého obvodu.

V platnosti zůstávají ustanovení o řešení situace v případě rovnosti hlasů – uskutečněn bude návrh s nejmenším rozpočtem a o přeskakování návrhů v případě, že zbývající částka není dostatečná pro jejich realizaci - realizován bude následující návrh, pro který bude zbývající částka dostačovat.

Cílem úpravy je omezit přeskakování návrhů a tím učinit výsledky přehlednější a spravedlivější a také vyhnout se nedočerpání celkové částky participativního rozpočtu z důvodů nízkého počtu návrhů v určité části obvodu (konkrétně to byla loni Dubina/Bělský les). Rozhodnout kam dodatečně zbývající prostředky věnovat, aby to bylo vnímáno jako spravedlivé, je bez jasných pravidel pro tento případ velký oříšek, a proto tato možnost nebyla v loňském roce Radou obvodu Ostrava Jih využita.

 Tak jako loni bude platit, že jsou automaticky vyřazeny návrhy, které mají více záporných než kladných hlasů.

Při podávání návrhů budeme vyžadovat od autora přesnější určení pozemku – parcely, kde má projekt vzniknout. Zároveň ale, tak jako v minulosti, nabízíme aktivní součinnost při zjišťování čísla parcely vyhlédnutého pozemku a při prověření, zda je ve správě městského obvodu Ostrava Jih, pokud není v silách autora, aby si tyto informace sám vyhledal.

Tento rok bude pro odbory, které mají realizaci návrhů na starost, rokem intenzívní práce na projektech; budou připravovat podklady pro projektovou dokumentaci a vyhlášení výběrových řízení. 

V tuto chvíli pracujeme na realizaci návrhů obou proběhlých ročníků a připravujeme informační kampaň pro rok letošní. V dubnu se můžete také letos potkat s celým organizačním týmem na 2 veřejných setkáních, o přesných datech Vás budeme ještě informovat. Od května pak spustíme podávání návrhů, které můžete již v tuto chvíli konzultovat s koordinátorkou Kateřinou Šebestovou na emailu katerina.sebestova@ovajih.cz. 

Těšíme se na spolupráci!