Zábřeh

Revitalizace prostoru za domy v ulici Kotlářova 36, 38, 40 a Volgogradská 56, 58, 60

Anotace projektu

Realizace spojovacího chodníku mezi ulicemi Kotlářova a Volgogradská a rekonstrukce pískoviště. Zajištění bezpečné chůze pro chodce. Bezpečné a příjemné prostředí pro hru pro naše nejmladší obyvatele.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Realizovaný návrh projektu obyvatelé okolních domů jistě patřičně ocení. Pro chodce bude nový chodník bezpečnou spojovací cestou mezi ulicemi Kotlářova a Volgogradská. Děti, které zde chodí každý den do školy a ze školy, nebudou mít boty umazané od bláta. Senioři budou mít mnohem lepší dostupnost na ulici Volgogradská. Tento projekt bude využíván celoročně velkým množstvím obyvatel. Na pískoviště si v současné době našlo cestu hodně maminek s dětmi i z okolí, protože je zde klid a nejezdí zde žádná auta. Bude zde pro naše nejmenší vytvořeno příjemné a bezpečné prostředí. Pískoviště je využíváno pouze sezónně, ale zajištění bezpečného prostředí pro naše nejmladší obyvatele obvodu, je z mého pohledu velmi důležité.

Popis projektu

Realizace spojovacího chodníku mezi ulicemi Kotlářova a Volgogradská a rekonstrukce pískoviště. Zajištění bezpečné chůze pro chodce. Bezpečné a příjemné prostředí pro hru pro naše nejmladší obyvatele. Náš projekt se týká realizace spojovacího chodníku mezi ulicemi Kotlářova a Volgogradská. V současné době obyvatelé okolních domů chodí po vyšlapané pěšince mezi domy, která je plná nerovností, kořenů od okolních stromů a bláta, pokud prší. V současné době v ulici Kotlářova směrem od křižovatky s ulicí Volgogradskou dolů směrem k Odře není žádný chodník pro chodce, což je dost nepochopitelné. Chodí se proto po vozovce. Bydlí zde hodně dětí, které denně chodí do školy. Tyto děti proto musí chodit po vyšlapané cestě. Pro seniory je však tato cesta zcela nevhodná. Hrozí zde riziko pádu. Ve dvoře se rovněž nachází pískoviště pro malé děti, které je v havarijním stavu. Na betonové konstrukci chybí dřevěné fošny, na které by si děti mohly sednout. Beton je rozbitý a má ostré hrany. Hrozí proto, že se některé z dětí při případném pádu ošklivě poraní. Od doby, kdy bylo toto pískoviště dáno do užívání (cca 1980), neproběhla zde žádná oprava a objekt postupně zchátral. Chybí zde také lavičky pro posezení maminek kolem pískoviště. Celkově toto prostranství působí zanedbaně a zchátrale. Cílem tohoto projektu je zejména zajištění bezpečnosti jak chodců, tak i nejmenších dětí při hře na pískovišti. Navrhuji tento projekt proto, že stav stávajícího prostoru je jak z estetického, tak hlavně z bezpečnostního hlediska, alarmující.