Hrabůvka

Lavička svaté Anežky České

Anotace projektu

Kruhová lavička ve tvaru odložené koruny Anežky Přemyslovny obepínající v kruhu památnou „svatoanežskou“ lípu, která byla vysazena skauty a skautkami ze 7.oddílu „Truhlíci“ svaté Anežky České v listopadu roku 2011.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Lavičku mohou využít všichni občané ale především děti z blízké školy, návštěvníci blízkého kostela a skauti ze 7. oddílu „Truhlíci“ svaté Anežky České, kteří se budou o lavičku a její okolí starat. Místo bude možností setkávání, odpočinku a poznávání historie našeho národa.

Popis projektu

Kruhová lavička ve tvaru odložené koruny Anežky Přemyslovny obepínající v kruhu památnou „svatoanežskou“ lípu, která byla vysazena skauty a skautkami ze 7. oddílu „Truhlíci“ svaté Anežky České v listopadu roku 2011. Vytvoření odpočinkového místa v okolí památné „svatoanežské“ lípy, která byla vysazena v listopadu roku 2011 skauty ze 7. oddílu „Truhlíci“ svaté Anežky České v rámci projektu České rady dětí a mládeže Stromy Anežky České. V rámci projektu bylo v české republice vysazeno 100 památných svatoanežských lip. Jeden z těchto památných stromů je vysazen v Ostravě- Hrabůvce na katastrální parcele 939/13 v blízkosti kostela Panny Marie Královny posvátného růžence. V blízkosti stromu byla po výsadbě umístěna informační cedulka s informacemi o projektu a Anežce České. Bohužel tato cedulka byla po 3 měsících vandaly rozbita. Cílem projektu je vytvořit odpočinkové místo pro občany našeho města a všechny poutníky, které připomene význam Anežky Přemyslovny v dějinách našeho národa. Lavička bude ve tvaru obrácené koruny princezny Anežky Přemyslovny jako symbol odevzdání se vlasti a potřebným. Na lavičce budou symboly 6 ctností (štědrost, přejícnost, mírumilovnost, cudnost, střídmost, činorodost) přičemž sedmou ctnost pokoru tvoří strom samotný umístěný ve středu lavičky.