Zábřeh

Náměstíčko s památníkem

Jak využijí projekt obyvatelé?

Celý areál bude přístupný veřejnosti a pozvedne estetickou úroveň lokality. Památník pak důstojným způsobem uctí památku padlých.

Popis projektu

Nedaleko křižovatky Hulvácké ul. se nachází památník obětem války. Nejbližší okolí je přirozeným centrem této části obce. Památník je umístěn vedle malého parčíku a tvoří veřejné náměstíčko. V současné době je celý areál v žalostném stavu (zničené chodníky, plocha, na které je památník umístěn, dlouhodobě zanedbaná zeleň, nevhodně umístěna tel. budka, vandalské graffiti v bezprostřední blízkosti památníku). Celková rekonstrukce místa by důstojným způsobem přispěla k uctění památky hrdinů a esteticky pozvedla úroveň lokality.