Dubina a Bělský Les

Oddechový mini park na Dubině | D6

Informace o projektu

Anotace projektu

Stávající sportovní hřiště na Dubině má největší asfaltovou plochou na sídlišti obytných bloků ulic Jana Škody a Václava Jiříkovského na Dubině. Vzhledem k tomu, že zpevněná plocha hřiště je značně zdevastovaná, navrhujeme regeneraci této plochy na „Oddechový mini park na Dubině“ (dále jen mini park).

Jak využijí projekt obyvatelé?

Nový mini park nabídne místním obyvatelům ze sídliště Dubina možnosti pasivního odpočinku. Projekt podporuje výsadbu tolik potřebné zeleně na sídlišti, vytváření stinných míst v letních perných dnech a ve vetší míře zajistí zachycení deštivé vody pro navýšení hladiny spodní vody.

Popis projektu

Asfaltovou plochu hřiště o rozloze 1 793 m² se navrhuje odstranit, následně zatravnit a doplnit vhodnou výsadbou listnatých stromů, s cílem proměny na zelený mini park. Podněty a nápady pro celkovou podobu mini parku byly veřejně projednávány na otevřené schůzce s občany. Pro pasivní odpočinek všech občanů bude sloužit nový trávník pokrývající podstatnou část parku, výsadba nových 10 ks listnatých stromů a 5 relaxačních laviček vhodně rozmístěných v mini parku. Grafická podoba návrhu mini parku je uvedena v příloze č. 1 - obrázky návrhu projektu, str. 1 - 4.