Hrabůvka

Nedělní odpočinek ve stínu lip aneb okrášlení parčíku na ulici Klegova | H8

Informace o projektu

Anotace projektu

Na rohu ulice Klegova a Adamusova je parčík, ve kterém se nachází krásné vzrostlé lípy. V průběhu let se stromy staly košatější a uličky se začínají rozpadat, chátrat. Opravdu by bylo hezké parčíku vdechnout nového ducha a zaměřit se například na seniory nebo procházející se páry, kteří si při nedělní procházce chtějí odpočinout ve stínu lip. Bylo by třeba, aby se zrekonstruovaly lavičky v parku a torzo kruhového záhonu uprostřed parku. Tento park s památníkem II. světové války přímo vybízí k odpočinku a k utříbení myšlenek.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Tak jako jsou okolní plochy využívány převážně rodinkami s dětmi, tento parčík by mohl sloužit pro klidnější rekreaci, k posezení, popovídání, čtení knih ve stínu stromů apod.

Popis projektu

Jedná se o rekonstrukci kruhového záhonu v parku na ulici Klegova a Adamusova. Kamenná konstrukce již nefunkčního záhonu nebo bývalého pískoviště přímo vybízí k vytvoření místa k odpočinku, rekreaci. Cílem tohoto projektu by bylo dostavění stávající kruhové zídky uprostřed parku a vytvoření pódia s prostorem pro vzrostlou lípu. Popřípadě podsvícení tohoto místa, které by mohlo tlumeným světlem podpořit atmosféru krásných, letitých lip. Podium by následně mohly využívat jak lidé k sezení, tak by se mohlo využívat přilehlou školou pro výuku v jarních a podzimních měsících. Parčík je dlouhodobě nevyužíván, tímto by se mohl navrátit jeho duch, a stát se novým místem k setkávání.