Výškovice

3 hřiště v 1 | V1

Informace o projektu

Průběžné informace o realizaci projektu od jejího začátku až k úspěšnému dokončení.

  • leden 2023
    • Projekt je rozdělen na dvě části. Hřiště v ulici Břustkova a pískoviště v ulici 29. dubna projde opravami, případně doplněním povrchu a prvků. Hřiště v ulici Výškovická musí být vybudováno.
    • Uskutečnila se schůzka s autorkou projektu, kde byly domluveny konkrétní body oprav a zahájena příprava projektové dokumentace ke hřišti v ulici Výškovická.

Anotace projektu

3 hřiště v 1! Pomozte hřištím na Šeříkové a 29. dubna využít jejich potenciál a vytvořit nové hřiště za domem Výškovická 174! To vše jen 1 hlasem!

Jak využijí projekt obyvatelé?

Hřiště jsou volně přístupná pro kohokoliv a kdykoliv a díky 3 vybraným lokalitám se projekt dotýká opravdu velké části Výškovic. S výjimkou zimního období budou hřiště využívána celoročně.

Popis projektu

Jedním hlasem můžete zlepšit hned 3 hřiště ve Výškovicích! Pomozte stávajícím hřištím na ulicích Šeříková a 29. dubna využít jejich potenciál a také vytvořit nové hřiště za domem Výškovická 174! Na Šeříkové vyměníme současný poničený povrch za nový kačírek a díky navrženému stínění umožníme využívání hřiště i v horkém počasí.

Na 29. dubna pojďme přilákat děti na současné největší pískoviště široko daleko, které je dnes bohužel zapomenuté, a to díky novému hernímu prvku s kladkami, vahami, přesýpáním atd. Na malá pískoviště se takový prvek nevejde, ale zde ano! Pojďme toho využít a pískoviště zrenovujme!

Na Výškovické využijme stávajícího svahu pro hřiště plné netypických skluzavek doplněné houpačkou pro větší i menší děti a přírodním posezením na kládách. A to vše jen jedním hlasem, jelikož jsme všechna 3 hřiště spojili do jediného projektu!