Zábřeh

Po škole a po práci užij si relaxaci | Z2

Informace o projektu

Průběžné informace o realizaci projektu od jejího začátku až k úspěšnému dokončení.

  • listopad 2023
    • V současné době je přepracovávána projektová dokumentace. Zahrada školy velmi utrpěla v srpnové bouři, která v obvodu poškodila velké množství zeleně a stromů. Aktualizovaná projektová dokumentace bude reflektovat aktuální situaci na školní zahradě.
  • leden 2023
    • Probíhá příprava projektu, bude domluvena schůzka s ředitelem dotčené ZŠ.

Anotace projektu

Vybudování zázemí pro výuku a vzdělávání na čerstvém vzduchu, hru a pohybové aktivity, zájmové aktivity a relaxaci pro všechny věkové generace v přírodním prostředí školního pozemku za budovou ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava–Zábřeh.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Prostranství za budovou ZŠ Kosmonautů 15 nabízí potenciál k přestavbě, k revitalizaci s využitím potenciálu stromů, nerovného terénu i současného oplocení pozemku. Pro zajištění zkvalitnění výuky a vzdělávání dětí je pobyt na čerstvém vzduchu velkým přínosem. Environmentální vědy se prolínají v celém vzdělávacím procesu a možnost učit se venku také koresponduje se současným přístupem ke zdraví. 

Navrhujeme vybudování půlkruhového posezení pro žáky a podia pro vyučující. Takové zázemí může sloužit také např. pro divadelní představení, pěvecká vystoupení, pro sledování fotbalových zápasů na přilehlém hřišti apod. Navazující místo pro relaxaci, v podobě houpacích lavic, posezení z gabionu ve stínu stromů, může sloužit zaměstnancům školy, návštěvníkům, dětem, žákům, rodičům, seniorům jako prostor pro stravování, odpočinek, stolní hry, přátelská setkávání apod. Pro posilování fyzické kondice dětí a žáků navrhujeme výstavbu a realizaci hřiště, kde by dominovaly nerezové lanové prvky, zemní trampolíny a skluzavky. Prvkem pro seberealizaci dětí a žáků by byla část oplocení, která by prošla rekonstrukcí a fungovala by jako venkovní tabule. Pro možnost větší kreativity by byla tabule a přilehlá zeď ozdobena graffiti. Vyvýšené zahradní záhony by sloužily nejen k estetickému, ale také výukovému účelu. Vše by bylo doplněno o mobiliář v podobě laviček a odpadkových košů.

Popis projektu

Prostranství za ZŠ Kosmonautů 15 by bylo možné využívat celoročně. Obyvatelům místní části by byl umožněn vstup v odpoledních hodinách. Na udržování pořádku by dohlížel správce hřiště.