Zábřeh

Mezi domy spolu a přírodně | Z12

Informace o projektu

Anotace projektu

Z nevyužívaného, poničeného a zastaralého dvora mezi domy vznikne bezva místo pro volný čas dětí i dospělých. Navrhované úpravy si užijí děti všech věkových kategorii a na nově vzniklém hřišti bude prostor i pro setkávání dospělých při péči o děti či vlastním sportovním vyžití.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Přírodní prostor mezi domy budou využívat obyvatelé z okolních domů, ale i ostatním bude prostor v denní době otevřen a poslouží i k větší pospolitosti sousedů a vztahů mezi nimi. Bude využíván celoročně a nebude omezen ani věkem, užijí si ho všichni od malých dětí až po seniory.

Popis projektu

Návrh „Mezi domy spolu a přirodně“, je řešením dlouhodobě nevyužívaného prostoru, který je poškozený a zanedbaný. Nachází se mezi domy v ulicích Jiskřiček, Svornosti a P. Lumumby. Prostor bude upraven tak, aby byl opět místem vhodným pro trávení volného času dětí, ale také dospělých při sportu. Na dvoře v trávě se nachází zničené a nebezpečné kovové klepáče, kanály a zarostlá strouha, zarostlé a rozbité chodníčky, betonové zbytky starého pískoviště a silně zrezivělé sušáky na prádlo - tyto budou odstraněny a nahrazeny novým přírodním dobrodružným hřištěm pro děti s pískovištěm, přírodními vrbovými a dřevěnými herními prvky, vše do 1m výšky, aby bylo hřiště vhodné i pro nejmenší děti. Hřiště bude složeno z plošin a chodníčků, lanových a dřevěných překážkových prvků pro lezení, šplhání, ručkování, prolézání, posilování, balancování, cvičení stability, síly, obratnosti, logiky a dalších dovedností, které dnešní děti tolik potřebují. Z rozbitého asfaltového hřiště vznikne nové asfaltové hřiště pro nejrůznější využití. Sama v tomto dvoře tvávím volný čas se svými dětmi a vím, jak dětem schází vyžití a nakolik je dvůr pro trávení volného času s dětmi nebezpečný. Pro setkávání dospělých ve dvoře není vůbec žádný prostor, schází zde lavičky, odpadkové koše a pro oživení dvora nová pěkná zeleň. Budu ráda když toto nové krásné místo napomůže komunitnímu životu a sousedským vztahům, které jsou v dnešní době tolik upozaděné spěchu a shonu. Věřím, že tento návrh přispěje k lepší komunikaci mezi obyvateli a pomůže vytvořit fungující komunitu okolních lidí, což podpoří větší sounáležitost mezi obyvateli různých věkových kategorií, kteří zde žijí.