Hrabůvka

Kruh pro zdraví - Fitness zóna Mitušova | H1

Informace o projektu

Anotace projektu

Cílem je vytvoření atraktivní zóny pro zdraví, pohyb a cvičení určené nejen dětem, mládeži, dospělým, ale také handicapovaným. Nahrazením dosavadní betonové plochy by zároveň došlo k revitalizaci veřejného prostoru na Jihu.

Jak využijí projekt obyvatelé?

„Fitness zóna Mitušova“ obyvatelům z okolí nabídne jednoduchý přístup a možnost pohybu na čerstvém vzduchu. V zóně bude umístěno specifické workout hřiště s prvky, díky kterým si zde zacvičí nejen mládež ze sousedních škol a dospělí, ale i lidé s handicapem či pokročilejšího věku. Díky vysoce kvalitním a odolným materiálům bude možno zónu využívat po celý rok. Zóna nabízí také dostatek volného prostoru a speciální dopadovou plochu, aby bylo cvičení bezpečné pro více lidí najednou. Možnost cvičení venku je v současné době skvělou alternativou ke stále omezeným možnostem sportování uvnitř.

Podporu tomuto projektu již vyjádřily blízké školy a spolky, které by uvítaly takovou možnost vylepšení veřejného prostoru na Jihu:
- ZŠ a MŠ Mitušova 16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka,
- Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka,
- ZŠ Provaznická, Ostrava-Hrabůvka,
- Klub Stonožka Ostrava
- Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Mitušova 1330/4, Ostrava-Hrabůvka.

Popis projektu

V současné době jsou životy nás všech ovlivněny pandemií nemoci COVID-19. Je všeobecně známo, že pohyb přispívá ke zlepšení fyzické i psychické odolnosti. Jestliže chceme předcházet zdravotním problémům a nemocem, měli bychom o své tělo pečovat. „Lockdowny“ a další opatření spojená s pandemií naopak přispěla k omezení pohybu a cvičení. Mezi dlouhodobé priority WHO a tedy i MZČR patří podpora zdraví, v souvislosti s tímto je nyní velmi aktuální potřeba nabídnout dětem, mládeži a dospělým prostor k pohybu a posílení tělesného i duševního zdraví. Vybudování Fitness zóny Mitušova by lidem v okolí přispělo k možnosti pečovat o své zdraví pohybem, zároveň by došlo k nahrazení dosavadní zastaralé betonové plochy.