Dubina a Bělský Les

Dětský přírodní ráj | D3

Informace o projektu

Průběžné informace o realizaci projektu od jejího začátku až k úspěšnému dokončení.

  • leden 2023
    • Projekt je připraven k realizaci, předpokládáme, že se uskuteční v březnu nebo dubnu.

Anotace projektu

Vytvořit dětem přírodní prostředí pro hru, pokusy a objevy.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Vše bude sloužit dětem z mateřské školy. Zahrada je využívaná celoročně, avšak tyto navržené prvky budou sloužit sezonně. V odpoledních hodinách i dětem ze základní školy a dětem z blízkého okolí. Realizace je navržena v prostorách příspěvkové organizace. Celý objekt je oplocen a monitorován kamerovým systémem, aby nedocházelo k ničení školní zahrady a jejího vybavení.

Popis projektu

Cílem tohoto projektu je podpořit dětskou hru v přírodním prostředí. Vyzkoušet si a pozorovat růst květin, drobné zeleniny od semínka až po plod. Provádět jednoduché pokusy s vodou.