Výškovice

Dětské hřiště

Jak využijí projekt obyvatelé?

V blízké lokalitě se bohužel nenachází dětské hřiště. Toto by bylo dnes přínosné pro obyvatele sídliště hned nad lesíkem i pro místní „domkaře“.

Popis projektu

Výstavba nového dětského hřiště (dnes již neexistujícího, které zde v dávné éře vzniklo hlavně díky spolupráci mezi sousedy a za podpory města) spolu se zastřešeným posezením, příp. ohništěm u potoka.