Hrabůvka

Obnova kříže na rozcestí v Hrabůvce

Anotace projektu

Obnova mramorového kříže na rozcestí v Hrabůvce, který zde stával již před rokem 1780 a zmizel okolo roku 1965, kdy byl přes noc odstraněn z ideologických důvodů v rámci rekonstrukce Závodní ulice.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Návrh počítá s obnovením staré památky, kterých je na Jihu pomálu a teprve v posledních letech je o ně opět projevován zájem. Kříž by se tak stal dalším bodem, který by sloužil k upevnění místní historie.

Popis projektu

V Hrabůvce na bývalém hlavním rozcestí obce, které zde patrně bylo od počátku založení vsi (14. století), stával již před rokem 1780 kříž. Roku 1902 byl zchátralý kříž nahrazen za nový, z mramoru. Jeho zhotovení financoval dnes již neznámý dárce. Tento kříž zde stával až do roku 1965, kdy byl odstraněn v rámci generální rekonstrukce Závodní ulice. Podle výpovědi pamětníků zmizel večer, když k němu přijelo vojenské vozidlo. Vojáci kříž rozbili a odvezli, dále zde nemohl zůstat z ideologických důvodů. Podoba památky se nám zachovala pouze na několika málo snímcích. Původně kříž stál na dnešním travnatém plácku mezi ulicemi U Haldy a Závodní. Nyní se jedná o soukromý pozemek, proto předkladatel návrhu počítá s umístěním kříže na protější stranu ulice, doprostřed travnatého prostoru mezi nově vzniklou cyklostezkou a chodníkem. Nutno dodat, že v bezprostřední blízkosti kříže byly v roce 2016 vysazeny také habry s letopočtem 1392, které připomínají vznik názvu Hrabůvky.