Zábřeh

Revitalizace vnitřního parteru ulice Svornosti

Anotace projektu

Revitalize dlouhodobě degradovaných ploch – místo asfaltové plochy u domu s pečovatelskou službou miniparčík se skulpturou a květináči, oprava chodníku a asfaltového hřiště, výměna laviček za nové.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Prostor by měl umožnit nejen lepší výhledy z oken obyvatel ulice Svornosti, bude sloužit k odpočinku obyvatel, ale i klientů domova s pečovatelskou službou, umožnit relaxaci a odpočinek v kulturním prostředí, zajistit bezpečnou dopadovou plochu hřiště dle současně platné legislativy, umožnit plynulý a možný pohyb po chodníku i pro handicapované a matky s kočárky.

Popis projektu

Revitalizace dlouhodobě degradovaných ploch ve vnitřním parteru ulice Svornosti, v současnosti vůbec nevyužívaných - asfaltová plocha u domu s pečovatelskou službou, případně minimálně - asfaltové hřiště. 1. Výměna starých laviček za nové - kovové s opěrkou pevně spjatých se zemí -, vedle laviček osadit odpadkové koše. 2. U stávajícího asfaltového hřiště vyměnit poškozený povrch za nový s možností vytvoření ledu pro bruslení v zimním období, dopadová plocha v souladu s platnou legislativou, osazení sloupků a košů pro street basket. 3. Oprava chodníků - popraskaný a propadlý asfalt, jehož následkem vznikají kaluže, výměna za zámkovou dlažbu. 4. Stávající asfaltová plocha u domu s pečovatelskou službou - odstranění asfaltu a nahrazení mini parčíkem - pískovcové květináče s osazenými dřevinami, lavičky, odpadkový koš, asfalt nahradit zámkovou, nebo kamennou dlažbou, případně borkou, nebo kamínky, možnost osazení skulptury - sochy od autora z řad místních regionálních umělců. Návrh za účelem revitalizace a zkulturnění prostředí ve vnitřním parteru ulice Svornosti.