Co je nového?

Připravujeme participativní rozpočet po základní školy

Ještě na konci tohoto pololetí si budou moci žáci základních škol vyzkoušet participativní rozpočtování přímo v prostředí své školy. Finanční prostředky pro realizaci participativního rozpočtu ve školách uvolní radnice.

V průběhu třítýdenního procesu si tak vyzkouší všechny jednotlivé kroky – navrhují projekty snaží se získat podporu spolužáků, přispívají k rozvoji školy, procivičí si prezentační dovednosti, naučí se hospodařit s penězi a zkusí si vést kreativní kampaň. Získávají zkušenosti, procvičují teoretické znalosti a v praxi sledují výsledek svého úsilí, což je naprosto klíčovým aspektem této metody. Děti vidí, že jejich aktivita, snaha, preference a názor vedou ke konkrétnímu řešení. Návrhy, které uspějí ve školním hlasování pak škola zrealizuje.