D2 Prostor pro všechny

Anotace

Místo k odpočinku i zábavě v zeleni uprostřed sídlištní zástavby s možností volného pohybu psů v oploceném prostoru. Využití prázdné plochy vybudováním chodníčků, instalací laviček, přírodních herních prvků z živého proutí a dřeva, piknikových stolů s lavicemi.

Popis projektu

Smyslem tohoto projektu je využití prázdné plochy, která je nyní přeťata vyšlapanou stezkou.
Vybudováním chodníčků, přidáním laviček, přírodních herních prvků tvořených z živého vrbového proutí a dřeva, instalací tří piknikových stolů s lavicemi a výsadbou několika keřůumožnit tuto plochu využívat různým věkovým skupinám, ať již k odpočinku nebo hře. Situováním stolů s lavicemi co nejdále od oken bytových domů umožnit mládeži bavit se a co nejméně rušit klid ostatních obyvatel. Oplocením zelené loučky v těsné blízkosti vznikne prostor pro vloný pohyb psů.
V příštích letech bude možnost v rámci participativního rozpočtu doplnění o kvetoucí zeleň, případně další herní prvky pro různé věkové kategorie.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Obyvatelé okolních domů zde mohou trávit volný čas, procházejícíc občané si mohou užít pohled do estetičtěji vypadajícho prostoru než je nyní a pejskaři mohou využít k volnému pohybu psů bezpečný prostor.