Zábřeh

Parkování pro lidi

Popis projektu

Vzhledem k tomu, že rozsah zastaralých parkovacích ploch v našem obvodu již nevyhovuje dnešním potřebám obyvatel, je třeba tyto plochy rozšiřovat. Parkování v okolí domu Čujkovova 1734/24 je velmi svízelné, vozidla parkují na ulici Krasnoarmějců, kde zužují profil velmi frekventované komunikace. Místní obyvatelé mají neustále problém s parkováním, parkují i na travnatých plochách, za což pravidelně dostávají pokuty, zvyšují obsah škodlivých emisí v ovzduší "kroužením" kolem svých domů a vyhledáváním parkovacího místa. Toto je značným diskomfortem v jejich běžném životě.