Zábřeh

Nezapomeňme na zábřežskou kapličku sv. Jana!

Informace o realizaci projektu

Anotace projektu

Navraťme kapličce sv. Jana v Zábřehu na Javůrkově ulici podobu z konce 19. století a oživme jedno z mála historických míst našeho obvodu. Předejme kapličku dalším generacím tak, jak vypadala původně.

Popis projektu

Navraťme kapličce sv. Jana v Zábřehu na Javůrkově ulici podobu z konce 19. století a oživme jedno z mála historických míst našeho obvodu. Předejme kapličku dalším generacím tak, jak vypadala původně. Zatímco všechny církevní památky na území starého Zábřehu prošly renovací, kaplička sv. Jana v nedávných letech chátrala, načež byla necitelně opravena. Již před rokem 1964 kaplička utrpěla odstraněním štítu a změnou tvaru střechy. Nyní kaplička připomíná spíše transformátor a její vzhled jen málo respektuje původní podobu. Zazděné otvory pro svíce a církevní předměty, zmizelý štít s vitrínou pro sochu Panny Marie, původní břidlicová střecha nahrazena plechovou, původní modrobílý nátěr vystřídala nevkusná barevná fasáda. Co dříve nezmizelo, zničila poslední rekonstrukce. Proto předkládám návrh, který respektuje původní podobu kapličky: návrh počítá s proražením otvorů z obou stran kapličky, jejich novým zamřížováním (mříž otevíratelná, dvoukřídlá, kovová, černá - přírodní kov s patinou, za mříží jemné pletivo (ochrana před vandaly). Dále návrh počítá s odstraněním stávající střechy a s vybudováním nového cihlového štítu, v němž bude umístěn dřevěný a prosklený rám, za nímž se bude nacházet výklenek pro sošku. Nad štítem bude stát kovový kříž. Nová střecha bude tvořena břidlicí. Samotná fasáda bude na několika málo místech vyspravena a nově natřena na bílou barvu, spodní sokl na barvu modrou. Do pravé strany kaple bude zasazena kamenná deska s letopočtem opravy památky. Laickému oku se zdá, že objekt netrpí vlhkostí. Okolí kapličky bude prořezáno (náletové dřeviny), odstraněn bude též jeden pařez a místo něj bude vysazena nová lípa. Vybavení kapličky jako je svatý obraz, krucifix a sošky obstará z vlastních zdrojů autor návrhu spolu s podporovateli.