Hrabůvka

Lavička svaté Anežky české

Anotace projektu

Kruhová lavička ve tvaru odložené koruny Anežky Přemyslovny obepínající v kruhu památnou „svatoanežskou“ lípu, která byla vysazena skauty a skautkami ze 7.oddílu Truhlíci svaté Anežky české v listopadu roku 2011.

Popis projektu

Kruhová lavička ve tvaru odložené koruny Anežky Přemyslovny obepínající v kruhu památnou „svatoanežskou“ lípu, která byla vysazena skauty a skautkami ze 7. oddílu Truhlíci svaté Anežky české v listopadu roku 2011. Vytvoření odpočinkového místa v okolí památné „svatoanežské“ lípy, která byla vysazena v listopadu roku 2011 skauty ze 7. oddílu Truhlíci svaté Anežky české v rámci projektu České rady dětí a mládeže STROMY ANEŽKY ČESKÉ. V rámci projektu bylo v české republice vysazeno 100 památných svatoanežských lip. Jeden z těchto památných stromů je vysazen v Ostravě- Hrabůvce na katastrální parcele 939/13 v blízkosti kostela Panny Marie Královny posvátného růžence. V blízkosti stromu byla po výsadbě umístěna informační cedulka s informacemi o projektu a Anežce české. Bohužel tato cedulka byla po 3 měsících vandaly rozbita. Cílem projektu je vytvořit odpočinkové místo pro občany našeho města a všechny poutníky, které připomene význam Anežky Přemyslovny v dějinách našeho národa. Lavička bude ve tvaru obrácené koruny princezny Anežky Přemyslovny jako symbol odevzdání se vlasti a potřebným. Na l avičce budou symboly 6 ctností (štědrost, přejícnost, mírumilovnost, cudnost, střídmost, činorodost) přičemž sedmou ctnost pokoru tvoří strom samotný umístěný ve středu lavičky.