H6 Lavička svaté Anežky české | H6

Anotace

Kruhová lavička ve tvaru odložené koruny Anežky Přemyslovny obepínající v kruhu památnou „svatoanežskou“ lípu, která byla vysazena skauty a skautkami ze 7.oddílu Truhlíci svaté Anežky české v listopadu roku 2011.

Popis projektu

Kruhová lavička ve tvaru odložené koruny Anežky Přemyslovny obepínající v kruhu památnou „svatoanežskou“ lípu, která byla vysazena skauty a skautkami ze 7. oddílu Truhlíci svaté Anežky české v listopadu roku 2011.

Vytvoření odpočinkového místa v okolí památné „svatoanežské“ lípy, která byla vysazena v listopadu roku 2011 skauty ze 7. oddílu Truhlíci svaté Anežky české v rámci projektu České rady dětí a mládeže STROMY ANEŽKY ČESKÉ. V rámci projektu bylo v české republice vysazeno 100 památných svatoanežských lip. Jeden z těchto památných stromů je vysazen v Ostravě- Hrabůvce na katastrální parcele 939/13 v blízkosti kostela Panny Marie Královny posvátného růžence. V blízkosti stromu byla po výsadbě umístěna informační cedulka s informacemi o projektu a Anežce české. Bohužel tato cedulka byla po 3 měsících vandaly rozbita. Cílem projektu je vytvořit odpočinkové místo pro občany našeho města a všechny poutníky, které připomene význam Anežky Přemyslovny v dějinách našeho národa. Lavička bude ve tvaru obrácené koruny princezny Anežky Přemyslovny jako symbol odevzdání se vlasti a potřebným. Na l avičce budou symboly 6 ctností (štědrost, přejícnost, mírumilovnost, cudnost, střídmost, činorodost) přičemž sedmou ctnost pokoru tvoří strom samotný umístěný ve středu lavičky.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Lavičku mohou využít všichni občané ale především děti z blízké školy, návštěvníci blízkého kostela a skauti ze 7. oddílu Truhlíci svaté Anežky české, kteří se budou o lavičku a její okolí starat. Místo bude možností setkávání, odpočinku a poznávání historie našeho národa.