H4 Hravé atrium | H4

Anotace

Proměna atria ZŠ MUDr. Emílie Lukášové na místo pro aktivní oddech všech generací. Projekt zahrnuje zastřešený altán, zřízení streetartové plochy pro kreslení a lezecké stěny, lavičky, stolků s deskovými hrami, řetězové houpačky. V odpoledních hodinách bude přístupné veřejnosti.

Popis projektu

Cílem projektu je proměna prostoru atria ZŠ MUDr. E. Lukášové na místo pro aktivní oddech všech generací s možností využití herních prvků odpovídajících bezpečnostním standardům pro děti i dospělé.

Prostor atria vybízí svou polohou i množstvím zeleně k využití v rámci výuky i volného času dětí. Současné vybavení neumožňuje bezpečný pohyb v prostoru (špatný stav chodníčků), volné plochy představují prostor pro instalaci prvků vhodných k aktivnímu oddechu pro všechny věkové kategorie. S využitím stávající zeleně (vzrostlé stromy poskytující přirozené zastínění) chceme vytvořit prostor jak s hrací, tak i s odpočinkovou zónou. Centrum má tvořit zastřešený altán, street-artová plocha vhodná pro kreslení, lezecká stěna. Vybavení atria bude dále doplněno lavičkami, 3 stolky s deskovými hrami, 2 řetězovými houpačkami a mělo by dojít k opravě chodníků - instalace dopadové sportovní plochy, částečně i s herními motivy.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Prostor atria bude využíván pro výukové aktivity ZŠ a ŠD, pro společné akce s MŠ, v odpoledních hodinách také pro veřejnost - rodiče s dětmi, senioři. Jedná se o klidný a bezpečný prostor s jednoduchou možností přístupu, ale bez okolních rušivých vlivů (doprava, restaurační zařízení apod.). V odpoledních hodinách po ukončení provozu školy přístup pro veřejnost - cca 40 osob/den.