Výškovice

Kvalitní moderní hřiště pro kdykoliv a kohokoliv

Anotace projektu

Úprava hřiště pro míčové sporty – především na oblíbený fotbal a basketbal. Možná je i házená. Vzhledem k neomezenému a bezplatnému vstupu mohou nejen děti a mládež sportovat, kdykoliv mají chuť. Moderní venkovní sportovní plocha vč. oplocení.

Popis projektu

Cílem projektu je úprava povrchu stávajícího hřiště, jeho oplocení a doplnění o sportovní vybavení – fotbalové branky a streetballové koše, jelikož z míčových sportů jsou nejoblíbenější a nejhranější fotbal a basketbal. Vzhledem k velikosti branek je možná i házená. Stav sportovní plochy hřiště dlouhodobě nevyhovuje nárokům na smysluplné, přitažlivé a bezpečné užívání pro sport, rekreaci a zábavu (jak rekreační tak výkonnostní). V dnešní době je takový povrch hrací plochy zastaralý a nevhodný. Navrhované řešení (např. povrch sportovní umělý trávník) zajistí moderní venkovní sportovní plochu vč. oplocení této plochy. Tím bude zajištěno požadované vyžití na moderním sportovišti s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví pro uživatele a zároveň co nejjednodušší údržbu pro provozovatele. Součástí realizace projektu bude i odstranění starého vybavení - stávajícího sedadla pro rozhodčí a sloupů na volejbalovou síť. Hřiště se nachází mezi obytnými domy, v současné době se pro špatný stav nevyužívá. Navíc tím, že není oplocené, jsou míčové hry problematické. Z toho důvodu je vhodné hřiště po celém jeho obvodu oplotit. Nejbližší hřiště je u ZŠ Šeříková. Problém je, že je stále obsazené a je téměř nulová šance, že je hřiště volné. Další překážkou je, že je otevřeno po omezenou dobu. Pokud je zima mírná (i kolem 5 stupňů) najdou se zájemci, kteří by šli i v takovou dobu hrát.