V3 Rekonstrukce hřiště v aleji | V3

Anotace

Úprava stávající travnaté plochy fotbalového hřiště - odstranění nebezpečných kamenů a betonů, zasypání děr. Oprava branek, nové sítě, nová zábrana, aby míče nelítaly na cestu, nová lavička.

Popis projektu

1) Úprava stávající travnaté plochy - odstranění kamenů, zasypání děr, vysázení trávy
2) Oprava branek - navaření háčků na sítě, natření
3) Nové sítě - nyní tam žádné nejsou
4) Nová zábrana - míče lítají na cestu, jednoduchá zábrana ze sloupů a sítě.
5) Nová lavička - osadit nad svah

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Je to jedno z mála travnatých hřišť na fotbal pro veřejnost. Na hřišti si často hrají děti - bohužel se tam v zemi nachází vyčnívající velké kameny (betony), které jsou nebezpečné. Kameny a betony by se měly odstranit. Dále se míč může občas dostat až na ulici Šeříkovou, proto je v tomto směru navržena zábrana. Lavička je navržena pro rodiče, kteří chtějí sledovat děti při hře.