Za 9 dní spustíme hlasování o návrzích.

Z11 Náměstíčko s památníkem

Popis projektu

Nedaleko křižovatky Hulvácké ul. se nachází památník s obětem války. Nejbližší okolí je přirozeným centrem této části obce. Památník je umístěn vedle malého parčíku a tvoří veřejné náměstíčko. V současné době je celý areál v žalostném stavu /zničené chodníky, plocha na které je památník umístěn, dlouhodobě zanedbaná zeleň, nevhodně umístěna tel. budka, vandalské graffiti v bezprostřední blízkosti památníku/. Celková rekonstrukce místa by důstojným způsobem přispěla k uctění památky hrdinů a esteticky pozvedla úroveň lokality.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Celý areál bude přístupný veřejnosti a pozvedne estetickou úroveň lokality. Památník pak důstojným způsobem uctí památku padlých.