Zábřeh

Pohybem a hrou ke spokojenému Jihu

Popis projektu

Lokalita nabízí ke sportovním a dalším volnočasovým aktivitám tři vyasfaltované plochy bez jakýchkoliv sportovních prvků. Desítky dětí si snaží hrát a nemají k tomu očividně dostatečné zázemí. Z mnoha pozorování jiných workoutových hřišť je zřejmé, že taková zařízení navštěvují desítky lidí denně, převážně mladšího věku.