3 x bezpečněji přes Volgogradskou

Popis projektu

Navrhujeme vybudování nových přechodů pro chodce na ulici Volgogradská. Ulice se nachází v hustě obydlené oblasti s několika školami /ZŠ a MŠ Volgogradská, MŠ Výškovická, Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Gymnázium Ostrava - Zábřeh, Soukromá základní škola a mateřská škola, AHOL, Domov důchodců/. V současné době jsou na celém úsek jen dvě bezpečná místa pro přecházení. Cílem tohoto návrhu je bezpečnější pohyb chodců přes ulici Volgogradskou.
V současné době jsou na celé ulici Volgogradské /jejíž délka je cca 1 300 metrů/ zřízeny pouze dva přechody pro chodce a to na začátku a na konci této ulice.
Komunikace je úzká, s parkovacími stáními po obou stranách. Přecházející chodci nejsou rozlišitelní řidiči na dostatečnou vzdálenost a proto vznikají nebezpečné situace. Navíc je celá ulice v oblouku, což zhoršuje rozhled chodců. V roce 2014 v ulici došlo k tragické nehodě s úmrtím chodce - dítěte.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Přechody pro chodce využijí všichni obyvatelé bydlící v této lokalitě. Dále ti, kteří navštěvují místní školy, školky, Domov důchodců a pohybují se v těchto místech také za účelem sportu nebo relaxace / blízká lokalita Poodří a cyklostezka /.

Informace o realizaci projektu:


Projekt Z4 "3x bezpečněji přes Volgogradskou" postoupil do další fáze. Zpracované návrhy, které vidíte pod příspěvkem, nyní budou posuzovat tzv. dotčené orgány (například policie nebo silniční správní úřad), které k němu vydají svá závazná stanoviska. S nimi se bude muset projektant vypořádat, než budeme moct podat žádosti o příslušná povolení. Předmětem posuzování bude například to, jaká je v dané lokalitě intenzita dopravy. Dobrou zprávou je, že oproti původním předpokladům zřejmě k omezení parkovacích míst dojde pouze minimálně.Fotka uživatele Společně tvoříme JIH.Fotka uživatele Společně tvoříme JIH.Fotka uživatele Společně tvoříme JIH.