Z6 Dětské hřiště

Popis projektu

Dětské hřiště o rozloze 30x15 metrů. Hřiště by mělo být oplocené, aby se nám zde nevenčili pejsci. Povrch hřiště je z části travnatý a z části písčitý - dopadová plocha pod herní sestavu a houpačku. Na hřišti je v plánu zátěžová herní sestava "Budišv" se spoustou lanových a dřevěných průlezaček, lezecké stěny, žebříku a skluzavky. Dále se zde bude nacházet dvoumístná houpačka a nerezový kolotoč "Karusel", který využijí jak větší, tak menší děti.

Pro malé děti by se tady nacházelo pískoviště (doplněné krycí plachtou), dvě pružinové houpačky a domeček s verandou.

A v neposlední řadě je v plánu několik laviček určených k odpočinku rodičů hlídající své ratolesti.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Můj návrh by využily děti z našeho okolí. Návrh je určen pro děti od 3 let do 14 let. V našem okolí se žádné hřiště nenachází. tak si myslím, že by můj návrh potěšil spoustu dětí.

Informace o realizaci projektu:


Podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.