H5 Hřiště pro sport a vzdělávání

Popis projektu

Cílem je zvýšit možnosti sportovního využití mladších dětí a celé rodiny. Jde o hrací prvky, které jsou vyrobeny z akátového dřeva a poskytují využití areálu jak ve výuce, tak i ve volném čase. Prvky jsou navrženy pro děti od 3 do 12 let s návazností na již vybudované sportoviště pro starší děti a ostatní veřejnost. Hřiště se tak stane centrem komunitního soužití všech generací v širokém okolí.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Hřiště bude využito od jara do podzimu. V dopoledních hodinách bude hřiště využíváno ve výuce, v odpoledních hodinách pak bude přístupno veřejnosti - cca 50 osob denně.

Informace o realizaci projektu:


V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že část pozemku školy je vedena jako zemědělská půda a museli jsme tak zajistit vynětí ze zemědělského půdního fondu. I přes tyto komplikace se nám podařilo dokončit všechny úkony potřebné k zahájení realizace. Hriště pro sport a vzdělávání u ZŠ Provaznická tak vyroste opravdu již brzy!