Dubina a Bělský Les

Heroldovo hřiště | D6

Anotace projektu

Návrh popisuje nové řešení plochy u BD J. Herolda. V návrhu je zahrnuto vybudování nového pískoviště, mobiliáře a dětských prvků pro předškolní děti.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Pískoviště a hrací prvky budou sloužit primárně dětem předškolního věku. Revitalizace tohoto prostranství bude určitě lahodit i dospělému oku.

Popis projektu

Cílem návrhu je zvelebit venkovní prostranství mezi panelovými domy na ul. Jiřího Herolda. Hlavní částí návrhu je odstranění obou stávajících pískovišť vč. okolních betonových ploch. Následně vybudovat jedno pískoviště (pravděpodobně 6 úhelníkové), které bude částečně stíněno přístřeškem z trámů. Součástí návrhu je i vybudování dětského prvku v podobě dřevěné domečkové dráhy (viz příloha), která je určena dětem předškolního věku, to vše bude doplněno o lavičky a odpadkové koše. Prvotní návrh zahrnoval i opravu povrchu přilehlých chodníků a streetballového hřiště, z finančních důvodů je však nutno o tuto úpravu zažádat v příštím ročníku projektu Náš Jih.