stetizace prostoru u vjezdu do Jubilejní kolonie

Popis projektu

Odstranění současných dřevin, úprava chodníků kolem prostranství, osázení a výsadba nových rostlin, celková úprava místa.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Místo nebude pro obyvatele využitelné, návrh počítá s estetickým prvkem a celkovým okrášlením prostoru a vjezdu do Jubilejní kolonie - tedy pro "potěšení oka".