V6 - Cykloboxy | V6

Popis projektu

Záměrem projektu je obohatit infrastrukturu pro cyklisty. A to zejména pro ty, kteří kolo používají jako dopravní prostředek do práce, případně jej kombinují s jinou formou dopravy. Jednou z překážek většího používání kola jako dopravního prostředku může být i nedostatek míst pro bezpečné uložení Cykloboxy poskytují bezpečné místo pro úschovu kol před strategickými body v našem obvodě (points of interest - POI). V blízkosti každého z navrhovaných POI je možné přestoupit na některou z forem MHD (autobusy, tramvaj).

Inspirací pro tento projekt jsou evropská města typu Amsterdamu, Berlína či Londýna, ale rovněž i příklady prvních vlaštovek z měst českých a moravských.

V části Výškovice se jedná o čtyřbox pro 8 kol v prostoru u Knihovny Výškovice (v blízkosti ZŠ, knihovna, nákupní centrum Odra, zastávka MHD).

Po dohodě s autorem návrhu byly zvoleny cykloboy s elektronickým zabezpečovacím systémem. Pro cykloboxy je možné hlasovat také v dalších částech Ostravy-Jihu.

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

Projekt v případě realizace doplní podmínky pro cyklistiy, a tím:
- pomůže ke snižování emisí z dopravy
- pomůže k aktivní využívání kola jako dopravního prostředku
- pomůže ke zlepšení zdraví obyvatel JIhu
- se přiblíží ke standardu evropských velkoměst