Dubina a Bělský Les

Parkoviště | D4

Informace o projektu

Anotace projektu

Nová parkovací místa pro potřeby školy uvolní parkování občanům u okolních domů a usnadní rodičům transport žáků do a ze školy. Umožní lepší příjezd týmů na turnaje pořádané školou.

Jak využijí projekt obyvatelé?

Občanům se uvolní parkovací místa před okolními obytnými domy.

Popis projektu

Máme zájem o vybudování dalších parkovacích míst pro zaměstnance školy. Jedná se o rozšíření již stávajícího parkoviště. Uvolníme tím parkovací plochy pro občany okolních domů. Usnadníme rodičům přivážení dětí do školy a školky. A v neposlední řadě se vytvoří prostor pro vozidla týmů, které se účastní častých turnajů pořádaných v naší sportovní hale. Úzká příjezdová cesta rovněž ztěžuje otáčení vozidel zásobování, neboť je přeplněná parkujícími auty. Parkoviště navrhujeme na nevyužitém pozemku, který náleží ke škole a je tedy majetkem obce.