V9 - Dětské hřiště | V9

Popis projektu

Výstavba nového dětského hřiště (dnes již neexistujícího, které zde v dávné éře vzniklo hlavně díky spolupráce mezi sousedy a za podpory města) spolu se zastřešeným posezením, příp. ohništěm u potoka .

Jak využijí nápad obyvatelé Jihu

V blízké lokalitě se bohužel nenachází dětské hřiště. Toto by bylo dnes přínosné pro obyvatele sídliště hned nad lesíkem i pro místní "domkaře".