Výškovice

Dětské hřiště

Popis projektu

Výstavba nového dětského hřiště (dnes již neexistujícího, které zde v dávné éře vzniklo hlavně díky spolupráce mezi sousedy a za podpory města) spolu se zastřešeným posezením, příp. ohništěm u potoka .